Как да променим PHP директиви на хостинг акаунт

Промяната на PHP директиви става съвсем лесно чрез cPanel контролния панел. Достатъчно е да локализирате „Select PHP version“ в контролния панел:

slect_php_version

След това изберете „Switch to PHP Options“. Тази страница показва всички опции които могат да бъдат настройвани спрямо вашите изискванията на вашите приложения.

Примерна конфигурация:

allow_url_fopen On
display_errors On
error_reporting E_ALL
file_uploads On
include_path .:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php
log_errors On
mail.force_extra_parameters no value
max_execution_time 120
max_input_time -1
memory_limit 128M
open_basedir no value
post_max_size 128M
session.save_path /tmp
short_open_tag On
upload_max_filesize 128M

Tags: ,

Comments are closed.