Дейта център

Общи параметри

Sofia Data Center e двуетажно съоръжение за колокация с обща площ 350 кв.м., чийто капацитет се управлява внимателно. Височина на етажа е 3,50 м. плюс повдигнат под - 50 см. и точково натоварване на пода до 3кN (300kg). Центърът разполага с две зали за взаимно свързване, две независими входящи кабелни линии за външни връзки към всяка от залите и две независими трасета за комуникационни кабели от залите до клиентското оборудване.

Свързаност

В двете зали за взаимно свързване всички мрежи в региона се срещат с най-големите телеком оператори в Европа. Компанията е част от най-големите точки за обмен на трафик в Европа - DE-CIX във Франкфурт, Equinix в Париж, LINX в Лондон, AMS-IX в Амстердам и Ronix и Interlan в Букурещ. Нетера разполага с пряка свързаност до всички съседни страни, стига до Грузия и Армения през Черно море и до Азия и Африка чрез връзката си с подводните кабелни системи MedNautilus и SEA-ME-WE 3..

Защита от пожари и земетресения

Пожароизвестителната система в Sofia Data Center e тип VESDA® (Very Early Smoke Detection Apparatus). Тя осигурява възможно най-ранно предупреждение за потенциално възникващ огън. Това е една от най-модерните системи за откриване и потискане на огъня с изключително висока степен на противопожарна защита.

Пожарогасителната система използва газова смес FM200®, която при възникнал проблем изолира огъня без да повлияе върху околното пространство.

Сградата е със сеизмична защита, като може да понесе земетресения с магнитуд 9 по скалата на Рихтер.

Грижа за околната среда

В Sofia Data Center е вградена Free Cooling Air Conditioning System, която използва по-малко енергия като използва въздуха в околната среда с по-ниска температура. Това позволява системата да намали разхода на енергия с около 30% през лятото и до 50% през зимата.

Поддръжка

Sofia Data Center разполага с 24-часова охрана, компютърен контрол на достъп, видео наблюдение и индивидуално заключване на всеки шкаф. Предлага и постоянен мониторинг на всички системи: електрозахранване и параметри на ГРТ, UPS система, климатична система.

Непрекъсваемост

Sofia Data Center се обслужва от два независими източника на електрозахранване, всеки от които с възможност да поеме 100% от товара. Съоръжението разполага с 1+1 генератори, резервиращи се взаимно и две напълно независими А UPS (N+1) и В UPS (N+1) системи.

Мрежа

  • Основна международна точка на присъствие във Франкфурт, Германия
  • Точки на присъствие във Виенa, Братислава, Будапеща и Букурещ
  • 6 независими оптични трасета през европейските ни партньори
  • Crossborder Interconnects с Румъния, Гърция, Турция, Сърбия и Македония.
  • SDH и Ethernet услуги за големи телеком оператори и корпоративни клиенти през международна DWDM мрежа
image_eumap_bg

Хардуер

Ние следваме лидерите в хостинг индустрията и инвестираме в висококачествен хардуер със следните характеристики:

  • Висок клас Supermicro сървърни шасита
  • Висок клас 2х Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.40 GHz процесори
  • 256GB DDR4 load-reduced памет (LRDIMM)
  • Бизнес клас Intel P3600 NVMe SSD дискове
  • Двойно подсигурени платинум захранвания
supermicro_chassis